KIM JESTEŚMY


Chodźcie do nas wszystkie dzieci u nas miło czas wam zleci. Tu śpiewamy, tu tańczymy i języków się uczymy. Która noga lewa, prawa - to dopiero jest zabawa. Nasze panie są fajowe, elastyczne, bezstresowe. Mamy wciąż wesołe minki, nikt nie tęskni do rodzinki. Więc nie zwlekaj mały brachu I PRZYJDŹ DO NAS PRZEDSZKOLAKU.

Get Adobe Flash player

Nasze przedszkole jest przedszkolem artystycznym, promującym działania twórcze. Jest to przedszkole, które powstało z myślą o dziecku. Naszym celem było stworzenie miejsca, gdzie najważniejszą wartością jest dziecko i pomoc w kreowaniu dziecka na osobę otwartą na świat i innych ludzi. Wychowanie dziecka otwartego na autokreację i odnoszenie sukcesu w dalszej edukacji, wrażliwego o wysokiej kulturze osobistej.

 

Twórcza interpretacja nowej podstawy programowej zapoczątkowała zmiany i pomogła nam w przyjęciu nowej strategii pracy. Jasno wytyczyliśmy naszą drogę- zależy nam na harmonijnym rozwoju naszych wychowanków. Doświadczamy przychylności ze strony rodziców naszych podopiecznych, którzy chętnie włączają się we wszystkie działania naszej placówki.

 

Dzieci chętnie przychodzą do naszego przedszkola. Samodzielnie podejmują różnorodne formy aktywności w atrakcyjnie zaaranżowanych kącikach zainteresowań. Dzieci czerpią radość ze wspólnych zabaw,

w których uczestniczą także rodzice. Rodzice coraz częściej doceniają wartość zabawy w życiu ich dzieci tym chętniej uczestniczą

w proponowanych formach współpracy- zajęciach otwartych, zabawach integracyjnych, spektaklach dla dzieci. Nauczyciele przestrzegają podziału organizacji dnia z przeznaczeniem co najmniej jednej piątej czasu na zabawy swobodne. Organizują przestrzeń i warunki inspirujące dzieci do różnorodnych zabaw rozwijających ich zainteresowania. Nauczyciele zachęceni efektami innowacyjnych działań czują się zmotywowani do podejmowania zadań, służących podmiotowemu traktowaniu każdego dziecka, a mądra zabawa jest podstawową formą aktywności dziecięcej. Jest codzienną czynnością kształcącą dziecko

i mobilizującą nauczyciela do twórczej pracy.

 

Copyright © 2021 NetCom MBM  Rights Reserved.