KIM JESTEŚMY


Chodźcie do nas wszystkie dzieci u nas miło czas wam zleci. Tu śpiewamy, tu tańczymy i języków się uczymy. Która noga lewa, prawa - to dopiero jest zabawa. Nasze panie są fajowe, elastyczne, bezstresowe. Mamy wciąż wesołe minki, nikt nie tęskni do rodzinki. Więc nie zwlekaj mały brachu I PRZYJDŹ DO NAS PRZEDSZKOLAKU.

Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Copyright © 2021 NetCom MBM  Rights Reserved.