KIM JESTEŚMY


Chodźcie do nas wszystkie dzieci u nas miło czas wam zleci. Tu śpiewamy, tu tańczymy i języków się uczymy. Która noga lewa, prawa - to dopiero jest zabawa. Nasze panie są fajowe, elastyczne, bezstresowe. Mamy wciąż wesołe minki, nikt nie tęskni do rodzinki. Więc nie zwlekaj mały brachu I PRZYJDŹ DO NAS PRZEDSZKOLAKU.

Get Adobe Flash player

6.30-8.20 - schodzenie się dzieci

Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych;

Ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne

Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.20-8.40 - czynności higieniczne; przygotowanie do śniadania

8.40-9.00 - I śniadanie; czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;

9.00-10.00- zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r/ Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4 poz.17; zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające/ dzieci młodsze- zabawy zorganizowane i swobodne/’ pobyt na świeżym powietrzu;

10.-10.15- czynności higieniczno-porządkowe; czynności higieniczno- sanitarne-wdrażanie do samodzielności podczas zachowania przy stole

10.15-10.25- II śniadanie

10.25-11.35- zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe

11.35-11.45- czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu

11.45-12.00- Obiad- I danie

12.00-13.30- dzieci młodsze/3 latki i 4 latki/- odpoczynek poobiedni, bajko terapia

Dzieci starsze /5-6 latki/- relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

13.30-13.45- czynności samoobsługowe, porządkowe, pomoc w nakrywaniu do stołu

13.45-14.15 Obiad – II danie, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego odżywiania;

14.15-17.00 Zajęcia dodatkowe, zabawy integracyjne, kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci, praca z dziećmi zdolnymi, pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, zajęcia w małych zespołach; zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.

W przedszkolu obowiązuje system naboru elektronicznego. Dokument zawiera ogólne zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

Strona   https://nabor.progman.pl/preinfoopole czynna jest cały rok

Copyright © 2021 NetCom MBM  Rights Reserved.